Liduina Basiliek Schiedam

Werkzaamheden

Na een zeer grondig funderingsherstel van deze bijzondere basiliek, werden dak en gevel, met de uit natuursteen ribben met glas in lood vulling bestaande kozijnen grondig gerestaureerd en het interieur gewelf voor gewelf en steen voor steen opgeknapt. Een project van jaren.

Periode 
2007

Liduinabasiliek BouwkostenExpert
BouwkostenExpert B.V. kan uw bestek en tekeningen toetsen, voordat u deze op de markt brengt. In BouwkostenExpert B.V. is meer dan 20 jaar ervaring met contracten en kosten gebundeld om uw ambities qua tot stand te brengen.
U wilt een kwalitatief goed bestek op de markt zetten…