Projecten

Eerder gerealiseerd

Gezien onze ervaring hebben we al vele bijzondere projecten mogen begeleiden. Hieronder een overzicht van enkele van onze spraakmakende projecten. Kunnen wij u ook helpen? Neem contact met ons op.

Demontage voor nieuwbouw

Hieronder enkele van onze spraakmakende projecten...

Paleis Huis ten Bosch

Ontwerpteam, Projectteam, Klantoverleg, Budgetbepaling, Bestekcontrole, Prijsvorming met hoofdaannemer en nevenaannemers, Overall bouwkostenbewaking, Meer en minder werken, kostenvraagstukken gedurende dagelijks beheer en onderhoud, etc.

Renovatie trappenhuizen serviceflats te Amsterdam

VO-ramingen renovatie trappenhuizen van diverse appartementencomplexen in verschillende varianten. Offertespiegeling van diverse door aannemers aangeleverde offertes en alternatieven.

Haagse Hogeschool te Den Haag

Renovatie. Prijsvorming groot onderhoud en update interieur met hoofdaannemer en nevenaannemers. Tender met installatie adviesbureau.

Hogeschool leiden

Uitbreiding schoolgebouw. Second opinion op de kosten van een extra zes bouwlagen hoge schooltoren.

Hoofdkantoor ANWB

Renovatie. Doorrekenen consequenties noodzakelijke en gewenste duurzaamheidsmaatregelen.

Paleis Noordeinde

Vernieuwen grootkeuken en personeelsrestaurant, brandwerende maatregelen, deelrenovaties dak en gevel. Ontwerpteam, Klantoverleg, Budgetbepaling, Bestekcontrole, Prijsvorming met hoofdaannemer en nevenaannemers etc.

Voetiusschool Katwijk

Meerjarenonderhoudsraming, renovatie gemeenschapsruimte en keuken + toevoegen tussenvloer als magazijn

heerenhuis Noordeinde

Renovatie herenhuis aan de Noordeinde in Den Haag. Ontwerpteam, Budgetbepaling, Bestekcontrole, Prijsvorming met hoofdaannemer en nevenaannemers, Overall bouwkostenbewaking, Meer en minder werken, bijkomende kostenvraagstukken, etc.

Paleis op de Dam

Voor Ernst Arends een uitdaging om hier als senior bouwkostenadviseur bij betrokken te zijn. Grote uitdaging bij zo’n project midden op een openbaar plein (de Dam) is ook hoe je omgaat met bouwplaats en bouwplaatskosten.

Raad voor de Rechtspraak Den Haag

Bij een grondige restauratie zoals bij dit oude bankgebouw met extra verstevigde bomvrije tussenvloeren Kneuterdijk 1, kom je gedurende de uitvoering van alles tegen.

FloraHolland Aalsmeer

Voor onze bouweconomisch adviseur Ernst Arends was dit een intensieve leerschool van ruim 15 jaren. Eerst de civieltechnische werkzaamheden van uitbreiding FloraHolland Zuid bewaken en in het uitvoeringsteam de kosten in goede banen leiden.

Rechtbank Alkmaar

De opdrachtgever wilde alle contractstukken van een grootschalige herindeling van dit gerechtsgebouw en de door het bouwteam opgestelde raming gecontroleerd hebben.

Stations RandstadRail Rotterdam

Als kostendeskundige en RAW-deskundige heeft Ernst Arends hiervoor de besteksraming aangeleverd, door de juiste onderaannemers te selecteren en te spiegelen. Een groot aantal stations, die samen met de tunnelbuizen in één perceel op de markt waren gezet.

Metrostation Noord-Zuidlijn Amsterdam

Als kostendeskundige in het tenderteam voor de inschrijving betrokken bij Strukton Betonbouw te Maarssen. Het ging om het metrostation bij het centraal station en de door afzinken aangebrachte tunnel onder het monumentale treinstation door i.v.m. de ondergrondse oversteek van de rivier de IJ.

Infrastructuur luchthavens

Ernst Arends is als RAW-bestekschrijver betrokken geweest via Naco bij diverse luchthavens. Onder andere het ondergronds brengen van kerosine-tankplekken voor vliegtuigen rond enkele pieren op Schiphol.

Windmolen Ten Boer

Naar oude foto’s van voor WOII terugontwerpen van een nieuwe unieke houten stelling rond de oude stenen romp. Bijzonder om dit onder het toeziend oog van de molendeskundigen van de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) uit te mogen werken.

Liduina Basiliek Schiedam

Na een zeer grondig funderingsherstel van deze bijzondere basiliek, werden dak en gevel, met de uit natuursteen ribben met glas in lood vulling bestaande kozijnen grondig gerestaureerd en het interieur gewelf voor gewelf en steen voor steen opgeknapt. Een project van jaren.

Hier uw project?

Genoeg geinspireerd of wilt u weten waarmee BouwkostenExpert B.V. u van dienst kan zijn. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

BouwkostenExpert het juiste adres voor alle uiteenlopende bouwkosten & management projecten

Bij BouwkostenExpert B.V. is civiele techniek als basisopleiding aanwezig. Vanuit de techniek kijken onze experts naar uw project en de daarbij optredende kosten. Verder is ervaring opgedaan in de aannemerij. Specifiek in de restauratiewereld bij aannemer Jurriëns B.V. Zowel voor de Liduina basiliek te Schiedam, als de renovatie van door Dudok ontworpen woningen in Hilversum.

In samenwerking met de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is kennis opgedaan van het restaureren van windmolens en waterbouwkundige kunstwerken. Met veel plezier was ing. E.P. Arends betrokken bij het opzetten van redengevende omschrijvingen van molenrompen en molenstompen in alle delen van ons land. Redengevende omschrijvingen van objecten zijn nodig, zodat deze op goede houdbare gronden op de Rijksmonumentenlijst geplaatst kunnen worden.

BouwkostenExpert B.V. heeft ervaring met het maken van begrotingen van allerhande soorten projecten. Het zwaartepunt ligt momenteel bij Rijksmonumentale panden. Naast monumentaal erfgoed zijn onze mensen in het verleden ook betrokken geweest bij nieuwbouw en grote infrastructurele projecten. Zowel tijdens het maken van ramingen voor opdrachtgevers in alle fases van het project en bij de inschrijfbegroting, als gedurende de uitvoering. Van haalbaarheidsstudies, elementenramingen, SO-ramingen, VO-ramingen, DO-ramingen, TO-ramingen tot directieramingen.

Komt u er niet uit met de aannemer van uw werk… Laat BouwkostenExpert B.V. een second opinion uitvoeren en na analyse als onafhankelijk bouwkostendeskundige een bemiddelende rol vervullen.

BouwkostenExpert B.V. komt het beste tot zijn recht, in een verantwoordelijke rol als rechterhand van uw projectmanager. Of als onafhankelijk adviesbureau in de arm genomen door een architect, die zijn creatie kostentechnisch doorgerekend wil zien. We draaien mee in ontwerpteams, projectteams, etc. met een continue focus op het kostentechnisch welslagen van uw project. We helpen mee risico’s in kaart te brengen en de juiste beheersmaatregelen in stelling te brengen.

Als bouwkosten expert houden wij de raakvlakrisico’s tussen de verschillende disciplines, ook in het ontwerpteam, scherp in het oog. En helpen die risico’s te minimaliseren. Ook in een uitvoeringsteam van grote projecten voelen we ons thuis en helpen te voorkomen dat financiële discussies een obstakel gaan vormen in de planning.

Voor Naco is ing. E.P. Arends ook betrokken geweest om hun standaard RAW-bestek luchthaveninfrastructuur te updaten a.d.h.v. een nieuwe 5-jarige RAW-standaard van de stichting CROW. Een leerzame en geslaagde klus. Naco, voluit Naco Airport Consultancy and Engineering, is betrokken bij luchthavens over de hele wereld.

Voor FloraHolland Aalsmeer hadden we de hand in het samenbrengen van allerhande algemene voorwaarden in leesbare documenten voor nieuwe raamcontractpartijen. Niet alleen voor bouwkundige en civiele aannemers, maar ook voor E-installaties, klimaatinstallaties, koelcelinstallaties, etc. Ernst Arends mocht optreden als procesbegeleider. En zelfs bij het selecteren van huisadviseurs. Hoe bind je een architect aan de voorwaarden van FloraHolland Aalsmeer? En een constructeur, een installatieadviseur, etc. We hielpen FloraHolland Aalsmeer een eigen ABA DNR te ontwikkelen. We deden dit in nauwe samenwerking met het hoofd van de afdeling Inkoop van FloraHolland Aalsmeer.

BouwkostenExpert B.V. is een samenwerking aan het onderzoeken met MonumentExpert, om samen nog meer voor beheerders van het monumentale vastgoed in Nederland te kunnen betekenen. Verder is BouwkostenExpert B.V. eigenaar van Adviesbureau BCDP (voluit: Adviesbureau voor bouwkosten, contractvorming, duurzaamheid en projectmanagement). Ambities genoeg dus.

De Nederlandse bouwwereld is volop in beweging. Op een kleine oppervlakte willen we met z’n allen veel realiseren. Er moeten veel woningen bijgebouwd worden. Bedrijven willen groeien. Er is een enorme duurzaamheidsopgave van de bebouwde omgeving. Wist u dat u binnenkort een bepaald minimaal duurzaamheidslabel moet hebben voor uw kantoorpand, om uw pand nog te kunnen verhuren/gebruiken? BouwkostenExpert B.V. helpt u samen met anderen graag en draagt met kostenexpertise haar steentje bij in deze complexe wereld van bouwend Nederland.