Windmolen Ten Boer

Werkzaamheden

Naar oude foto’s van voor WOII terug ontwerpen van een nieuwe unieke houten stelling rond de oude stenen romp. Bijzonder om dit onder het toeziend oog van de molendeskundigen van de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) uit te mogen werken.

In de tachtiger jaren van de 20e eeuw ontstond er serieus aandacht voor molenrompen, die een op zichzelf staand historisch verhaal vertellen. Vandaar dat deze molenromp te Ten Boer in 1978 pas op de Rijksmonumentenlijst terecht kwam.

Periode 
2008

BouwkostenExpert De widde Meuln
Bij BouwkostenExpert B.V. hebben we ons hart verloren aan onze Hollandse traditionele wind- en watermolens. Met veel plezier staan we u met onze kennis terzijde.
U wilt uw molen restaureren…