Voetiusschool Katwijk

Werkzaamheden

Meerjarenonderhoudsraming, renovatie gemeenschapsruimte en keuken + toevoegen tussenvloer als magazijn

Periode 
2013

coverfoto nieuw
BouwkostenExpert B.V. kan u op financieel gebied geheel ontzorgen tijdens alle fases waarin uw project zich bevindt. Laat BouwkostenExpert B.V. u aan een financiële rapportage van de stand van uw project helpen, zodat u uw te nemen stappen daarop af kunt stemmen. Ook helpen we u voldoende minder werk tegenover het door de aannemer ingediende meer werk te zetten.
U rekent op goed bouwkostenmanagement tijdens de uitvoering van uw project…