Rechtbank Alkmaar

Werkzaamheden

De opdrachtgever wilde alle contractstukken van een grootschalige herindeling van dit gerechtsgebouw en de door het bouwteam opgestelde raming gecontroleerd hebben. Ernst Arends heeft als bestekkendeskundige allerhande adviezen voor het intern consistent maken van de contractstukken aangedragen, voordat deze op de markt gezet werd. Vooraf ontstond zodoende een beeld van de meer werk risico’s en konden hier beheersmaatregelen op bedacht en doorgevoerd worden.

Periode 
2014

RechtbankAlkmaar1
BouwkostenExpert B.V. verdiept zich in uw project en prognosticeert de kosten die nog op u afkomen. Wij kunnen de bouwkosten en investeringskosten voor u inzichtelijk maken.
U wilt weten waar uw project financieel naartoe drijft…