Raad voor de Rechtspraak Kneuterdijk 1 te Den Haag

Werkzaamheden

Bij een grondige restauratie zoals bij dit oude bankgebouw met extra verstevigde bomvrije tussenvloeren Kneuterdijk 1, kom je gedurende de uitvoering van alles tegen. De discussies tussen opdrachtgever en aannemer kregen op een gegeven moment zo’n omvang, dat ze de uitvoering in de weg stonden. Onze bouwkostenadviseur Ernst Arends werd gevraagd alle kostendiscussies tijdens de uitvoering naar zich toe te trekken. Door samen met de aannemer hoeveelheden te bepalen en eenheidsprijzen vast te stellen, wisten we alles na uitonderhandeling van de algemene uitvoeringskosten en andere toeslagen toch weer in goede banen te leiden. Ernst Arends kon hier zijn onderhandelkwaliteiten ruimschoots als bouwkosten expert / onderhandelaar in de praktijk brengen.

Periode 
2010

RaadvoordeRechtspraak1
BouwkostenExpert B.V. heeft ruime ervaring om via criteria vanuit een ‘long list’ naar een ‘short list’, op een transparante wijze de economisch meest voordelige partij voor uw project te selecteren. Of het nu een ingenieursbureau voor de constructie moet zijn, de bouwkundig aannemer, de wegenbouwaannemer, de installatietechnische partij of de beste partij voor de realisatie van een enorme geluidswal rondom uw complex. BouwkostenExpert B.V. zorgt via een eerlijke selectie dat de beste partij u gaat helpen bij de realisatie.
U wilt de beste adviserende of uitvoerende partij voor uw project of raamcontract selecteren…