Hoofdkantoor ANWB te Den Haag

Werkzaamheden

Renovatie. Doorrekenen consequenties noodzakelijke en gewenste duurzaamheidsmaatregelen.

Periode 
2018

ANWB1
BouwkostenExpert B.V. verdiept zich in uw project en prognosticeert de kosten die nog op u afkomen. Wij kunnen de bouwkosten en investeringskosten voor u inzichtelijk maken.
U wilt weten waar uw project financieel naartoe drijft…