FloraHolland Aalsmeer

Werkzaamheden

Voor onze bouweconomisch adviseur Ernst Arends was dit een intensieve leerschool van ruim 15 jaren. Eerst de civieltechnische werkzaamheden van uitbreiding FloraHolland Zuid bewaken en in het uitvoeringsteam de kosten in goede banen leiden. Met een bijzonder overdekte brug over de provinciale weg, waar bloemenkarren middels shuttle naar de gebouwen op het bedrijfsterrein gaan.

Aansluitend de bestaande bouw stapje voor stapje helpen vernieuwen en herindelen. Een fustwasserij, nieuwe meerlaagse koelcellen, kantoorpanden, wegen, laadkuilen, parkeerterreinen, geluidschermen, groenvoorzieningen, parkeerdaken, etc. op allerlei wijzen in de markt mogen zetten. Via Design & Construct a.d.h.v. de UAV-GC. Via raamovereenkomsten, die ik voor FloraHolland Aalsmeer op de markt mocht zetten. Via meervoudig onderhandse aanbestedingen. Via beeldbestekken. Meerjarenonderhoudsplannen. Waarbij Ernst Arends ook vaak optrad als RAW-bestekschrijver of bestektoetser.

Periode 
2015

FloraHolland Aalsmeer6
BouwkostenExpert B.V. heeft een civieltechnische achtergrond en helpt u de kosten te ramen en in de hand te houden. We hebben ruime ervaring met het werken in een bouwteam, om samen met andere adviseurs en de uitvoerende partijen in een zo kort mogelijke tijd een optimaal resultaat neer te zetten.
Met wegen, water, groen, rotondes, bruggen etc...